[article] รอบรู้ภัยร้ายมะเร็งเต้านม

 
 
 
รอบรู้ ภัยร้าย 
"มะเร็งเต้านม"
       "มะเร็งเต้านม" (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง ส่วนในผู้ชายก็พบมะเร็งเต้านมได้เช่นกันแต่ไม่บ่อยนัก โดยประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม จึงมีโอกาสมากที่จะพบการเกิดมะเร็งในเต้านมทั้งสองข้าง ทั้งในระยะแรกและหลังจากการตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ดี การตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พัฒนาจากเนื้อเยื่อเต้านม อาจมีอาการแสดง ได้แก่ มีก้อนในเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเต้านม ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีสารน้ำไหลจากหัวนม หรือมีปื้นผิวหนังมีเกล็ดแดง ในผู้ที่มีการแพร่ของโรคไปไกล อาจมีปวดกระดูก ปุ่มน้ำเหลืองโต หายใจลำบาก


ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม

- ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 – 50 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
- มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน โดยผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 – 4 เท่าในการที่จะเกิดมะเร็งที่เต้านมอีกข้าง
- มีประวัติการเป็น  มะเร็งรังไข่  เนื่องจากการเป็นมะเร็งรังไข่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสฮอร์โมนจึง เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
- คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมผ่านพันธุ์กรรม
- การกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
- การมีฮอร์โมนเพศหญิงมากในร่างกายเพศชาย  ซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ในเพศชาย
- การใช้ชีวิตประจำวัน  เช่น  ความอ้วนขาดการออกกำลังกาย  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อย  และการได้รับรังสีในปริมาณสูง

 

อาการมะเร็งเต้านม


Lump : มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน
Skin dimpling : ผิวหนังบุ๋ม ยุบลงไป
Chang in skin color or texture : สีผิวหรือลักษณะผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
Chang in hoe the nipple looks, like pulling in of the nipple : หัวนมมีการเปลี่ยงแปลง หดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ
Clear or bloody fluid that leaks out of the nipple : มีของเหลวใส หรือสีคล้ายเลือดออกจากหัวนม  

     การรักษามะเร็งเต้านมจะอาศัยทีมแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง มาร่วมกันวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาของแพทย์ เช่น

 • ขนาด ตำแหน่ง และลักษณะของเซลล์มะเร็ง

 • ระยะโรคและการกระจายของมะเร็ง

 • อายุและสุขภาพของผู้ป่วย

 • ตัวรับฮอร์โมนของมะเร็ง

 • ภาวะก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน

 • ปัจจัยที่บ่งบอกความรุนแรงของเนื้องอก เช่น ยีน HER2


 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ ? ​

​ระยะของมะเร็งเต้านม จากสถิติทางการแพทย์ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม...

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 : อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 95 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ A2 : อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 90 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ B2 : อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 80 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ A3 : อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 50-70 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ B3 : อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 40-50 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 : อัตราการมีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งเต้านมจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปี

กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles